Lidia Jurek

Sekretarz

Członek zwyczajny PT TEPiS. Członek Zarządu Małopolskiego Koła PT TEPiS. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Tłumacz przysięgły od 1998 roku. Były wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w tłumaczeniach prawniczych. Tłumaczy dla Sądów, Prokuratur, Straży Granicznej, Wydziale Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w Sądach Arbitrażowych w Polsce i za granicą, polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, kancelarii prawnych oraz notarialnych.