Anna Michalska

Wiceprzewodnicząca

Anna Zuzanna Michalska, tłumacz przysięgły języka francuskiego, członek zwyczajny PT TEPIS, członek Rady Naczelnej Towarzystwa TEPIS od 2002 r. (V – VIII kadencji), członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa TEPIS (IX-X kadencji), przewodnicząca Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS oraz przewodnicząca sekcji francuskiej od 2005 do 2011 roku, absolwentka filologii romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów tłumaczeniowych Uniwersytetu Lumière Lyon 2 (1990), tłumaczka specjalizująca się w tłumaczeniach prawniczych, współautorka „Nowego zbioru dokumentów francuskich” oraz „Komentarza do Kodeksu Tłumacza Przysięgłego” (2017), nauczyciel metodologii tłumaczenia prawnego oraz statusu prawnego i podatkowego tłumacza, współorganizatorka akcji doskonalenia zawodowego w ramach Towarzystwa TEPIS, członek zarządu i sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń (PSBT).