Katarzyna Zajda

Członek

Mgr Katarzyna Zajda, tłumacz przysięgły języka angielskiego od 2000 roku, członek nadzwyczajny PT TEPIS, od 2011 roku członek Sądu Koleżeńskiego; absolwentka Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Śląskiego ze specjalizacją w tłumaczeniu z języka angielskiego i niemieckiego. W 2003 roku zdała z wyróżnieniem egzamin przed komisją Związku Banków Polskich i uzyskała tytuł dyplomowanego pracownika bankowego. Od dziesięciu lat pracuje w zespole tłumaczy w banku należącym do grupy o międzynarodowym zasięgu. Ponadto jest wykładowcą w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego – Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Konferencyjnych. Specjalizuje się w tłumaczeniu tekstów finansowych i ekonomicznych.