Paulina Leśniak

Członek Rady Naczelnej

Tłumacz przysięgła języka niemieckiego, Członek zwyczajny i ekspert PT TEPIS. Prezes Zachodniopomorskiego [wcześniej Pomorskiego] Koła TEPIS w Szczecinie (od 1992 r.). Właścicielka Biura Tłumaczeń Tekst-Translator w Szczecinie (od 1989 r.). Wykładowca Szkoły Tłumaczeń i Specjalistycznych Języków Obcych [wcześniej Szkoła Tłumaczy] Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego (od 2014 r.) – konwersatorium Vademecum tłumacza przysięgłego. Współautorka tłumaczenia na język niemiecki kodeksu handlowego. Organizatorka i współorganizatorka kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych akcji doskonalenia zawodowego dla tłumaczy.
Zaangażowana w dialog międzyreligijny i międzykulturowy oraz pasjonatka historii Księstwa Bukowiny, w grudniu 2020 roku jej staraniem Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej skorygowała egzonim Kocmań.

.