Sławomir Bańcyrowski

Tłumacz z blisko 20-letnim doświadczeniem. Członek zwyczajny PT TEPIS, Stowarzyszenia Oficjalnych Tłumaczy Ustnych Londyńskiej Policji Metropolitalnej SOMI oraz brytyjskiego Instytutu Lingwistów CIoL (status Chartered Linguist w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych). Tłumacz dla służb publicznych wpisany do brytyjskiego Krajowego Rejestru Tłumaczy Ustnych dla Służb Publicznych NRPSI. Tłumacz przysięgły w Polsce i Niderlandach. Tłumacz ustny konferencyjny w parach językowych ANG⬄PL a także FR=>PL i HISZP=>PL. Posiadacz dyplomu Master of Arts Conference Interpreting, wydanego przez London Metropolitan University, Diploma in Public Service Interpreting i Diploma in Translation. Dodatkowo odbył studia na kierunkach magisterskich: lingwistyka stosowana na Uniwersytecie Warszawskim oraz Legal Translation na City University London. Prowadził zajęcia w zakresie przekładu pisemnego i ustnego na kierunkach BA Translation i MA Conference Interpreting na London Metropolitan University, także przygotowujące kandydatów do egzaminów DipTrans i DPSI. Redaktor i współautor części 1 i części 2 publikacji pt. „O zawodzie tłumacza przysięgłego w wybranych krajach świata”. Pasjonuje się ogrodami i ogrodnictwem. Mieszka w Londynie i Brukseli.