Szkolenia organizowane przez Koło

Działalność Podlaskiego Koła PT TEPIS:

 • W dniu 24.11.2023 r. miało miejsceXII Repetytorium Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych “Tłumaczenie dokumentów rejestracyjnych i aktów stanu cywilnego”. Poruszono następujące tematy:

  – “Problemy związane z tłumaczeniem dokumentów do rejestracji pojazdów sprowadzanych z zagranicy” – spotkanie z Karoliną Kochanowską, koordynatorką rejestracji oraz Michałem
  Łapińskim radcą prawnym Starostwa Powiatowego w Białymstoku

   

  – „Tłumaczenia obcojęzycznych aktów stanu cywilnego” – spotkanie z Anetą Toczydłowską, Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białymstoku.

 • W dniu 09.06.2022 r. odbyło się spotkanie z zaproszonym gościem – Leszkiem Łapińskim, absolwentem nauk politycznych na Columbia University w Nowym Jorku i doktorem prawa (Brooklyn Law School), tematem spotkania była prezentacja ogólnego zarysu amerykańskiego systemu politycznego „Checks and balances – Whatitis and howitworks”.
 • W dniu 19.03.2021 r. na platformie Zoom zorganizowano Webinarium dla tłumaczy wszystkich języków pt. Wybrane aspekty prawa karnego procesowego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki terminologicznej postępowania przygotowawczego, rozpoznawczego (sądowego), wykonawczego, prowadzącym webinarium był: Sędzia Tomasz Pannert, Sędzia III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Białymstoku, wybitny znawca prawa karnego. Struktura wyroku i aktu oskarżenia; Rodzaje wyroków i pism procesowych inicjujących postępowanie karne; Rodzaje kar i środków karnych; Najczęściej stosowane instytucje kodeksu karnego materialnego w wykrokach skazujących; Rola tłumacza w postępowaniu karnym przed sądem (procesowe regulacje zakresu jego działania, obowiązki oraz odpowiedzialność karna tłumacza).
 • W dniu 22.02.2020 r. odbyło się Laboratorium Expertus „Język polski dla tłumaczy” – w sali kolumnowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzącym szkolenie był Mateusz Adamczyk, członek Zespołu Retoryki i Komunikacji Publicznej Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN w Rada Języka Polskiego.
 • W dniu 01.03.2019 r. miało miejsce VIII Białostockie Repetytorium Tłumaczy PrzysięgłychPrawo dla nieprawników. Tłumaczenie rozpraw sądowych z zakresu prawa karnego. Prowadzącymi szkolenie byli: Sędzia Tomasz Pannert, Sędzia III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Białymstoku, wybitny znawca prawa karnego oraz mgr Janusz Poznański, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na tłumacza przysięgłego, tłumaczy przy sądzie najważniejsze dokumenty państwowe.
 • W dniu 11.06.2018 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się Szkolenie RODO dla spóźnialskich dotyczące rozporządzenia Parlamentu UE i Rady 2016/679 (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), prowadzącym szkolenie był mgr Konrad Wnorowski z Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
 • W dniu 26.05.2017 r. miało miejsce VII Białostockie Repetytorium Tłumaczy Przysięgłych – Prawo dla Nieprawników – Prowadzący szkolenie: Sędzia Tomasz Pannert, Przewodniczący III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Białymstoku. Struktura wyroku i aktu oskarżenia, Rodzaje wyroków i pism procesowych inicjujących postępowanie karne; Rodzaje kar i środków karnych; Najczęściej stosowane instytucje kodeksu karnego materialnego w wykrokach skazujących; Rola tłumacza w postępowaniu karnym przed sądem (procesowe regulacje zakresu jego działania, obowiązki oraz odpowiedzialność karna.
 • W dniu 25.11.2016 r. odbyło się VI Białostockie Repetytorium Tłumaczy Przysięgłych – spotkanie z inspektorem UW mgr Tomaszem Pilczukiem weryfikującym prawidłowość prowadzenia repertoriów. Udział tłumacza w postępowaniu przygotowawczym organów ścigania – nadinspektor policji Tomasz Szymański. Omówienie terminologii i frazeologii stosowanej w procesie przesłuchań podejrzanego.
 • Zarząd Podlaskiego Koła TEPIS zaprasza na VIII BIAŁOSTOCKIE REPETYTORIUM TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH – Tłumaczenie Rozpraw Sądowych z zakresu prawa karnego VIII konferencja TEPIS-Repetytorium _
 • Zarząd Podlaskiego Koła TEPIS serdecznie zaprasza na spotkanie wigilijne, które odbędzie się 17.01.2019 r. o godzinie 16:30 w restauracji Pawilon Towarzyski,przy ulicy Akademickiej 30 w Białymstoku.
 • Szkolenie RODO dla spóźnialskich, 11 czerwca 2018 r., godz. 15.00 – 19.00, sala konferencyjna Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 Szkolenie RODO w Białymstoku 2
 • ZARZĄD PODLASKIEGO KOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS
  zaprasza członków stowarzyszenia na spotkanie noworoczne, które odbędzie się w Białymstoku
  dn. 25.01.2018 r. w rest. Smaki Kaukazu ul. Lipowa 30 o godz. 17.
  Celem spotkania jest zapoznanie się z:
  – rejestracją repertoriów tłumaczy przysięgłych w GIODO – przedstawi Marek Bagiński
  – sprawozdanie z konferencji TEPIS Translating Language, która odbyła się w dniach
  16-17.12.2017 r w Poznaniu. – przedstawią Karolina Sacha, Ina Łapińska oraz Anna Sulima
  W drugiej części imprezy będą przeprowadzone wybory do Zarządu Podlaskiego Koła Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych na kolejną kadencję.
 • W dniu 13 stycznia 2017 roku w Białymstoku odbyło się spotkanie wigilijne członków
  PODLASKIEGO KOŁA  POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS.
  Gości powitała Prezes Koła Podlaskiego, Pani Krystyna Sacha.
  Następnie Pani Prezes przedstawiła plany dalszej działalności naszego koła.
  Uczestnicy spotkania zaproponowali zagadnienia, które powinny być omówione przy okazji następnych repertoriów  organizowanych przez TEPIS w 2017 roku. Podane zostały ciekawe zagadnienia, które częściowo były już omawiane na takich spotkaniach, jak również całkiem nowe, np. „Samodoskonalenie tłumaczy”, czy też „Techniki stosowane w tłumaczeniu ustnym”.
  Pani Prezes omówiła również plany działalności Koła Podlaskiego TEPIS na rok bieżący, a także przedstawiła uczestnikom nową inicjatywę dotyczącą konkursu na Tłumacza Roku, który będzie wyłaniany spośród tłumaczy zrzeszonych w TEPIS lub tłumaczy niezrzeszonych. Przy wyborze takiego kandydata decydującym kryterium będzie nie tylko warsztat i doświadczenie w tłumaczeniach, ale przede wszystkim sposób podejścia do pracy, chęć dzielenia się wiedzą z innymi, takie cechy jak empatia czy zaangażowanie. Uczestnicy spotkania zgodnie oświadczyli, iż taka inicjatywa to bardzo dobry pomysł.
  Na spotkaniu głos zabrała również Pani, która zajmuje się tłumaczeniami zna język suahili. Zachęcała ona innych tłumaczy do nauki tego języka, który w dobie migracji ludności afrykańskiej do Europy może okazać się bardzo przydatnym.
  Ponadto każdy z uczestników podzielił się w swoim gronie lub też na forum doświadczeniem i sytuacją na rynku tłumaczeń.
  Spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych w bardzo przyjaznej atmosferze.
  Galeria
 • Zarząd Podlaskiego Koła TEPIS zaprasza na Spotkanie Noworoczne członków PT TEPIS w Białymstoku
 • ZARZĄD PODLASKIEGO KOŁA PT TEPIS zapraszają na VI BIAŁOSTOCKIE REPETYTORIUM TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH które odbędzie się w piątek, 25 listopada 2016 r. w sali kolumnowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 Obrady w godz. 15.30 – 18.30 ►
 • Podlaskie Koło PT TEPIS zaprasza swoich członków i sympatyków na spotkanie noworoczne w dniu 7 stycznia 2016 r. (czwartek), godz. 18.00 w Białymstoku w restauracji TOKAJ, ul. Icchoka Malmeda 7. W czasie spotkania porozmawiamy o sprawach bieżących TEPIS i perspektywach w nowym roku. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na adres: lexontlumaczenia@wp.pl
  Prezes PK TEPIS 
  Krystyna Sacha
 • V Repetytorium Podlaskiego Koła w Białymstoku odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim. Swoją obecnością zaszczycił członków PT TEPIS wicewojewoda podlaski, zabierając głos i wręczając w roku jubileuszowym na ręce Prezes Koła pani Krystyny Sachy pięknie oprawiony list gratulacyjny z podziękowaniem. Galeria
  Repetytorium było poświęcone tematowi migracji
  (temat aktualny i bardzo ciekawy). Brali w nim udział przedstawiciele Oddziału ds. Uchodźców oraz Inspektor ds. obywatelstwa i repatriacji Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, a także przedstawiciele wydziału ds. cudzoziemców, sekcji
  ds migracji Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.
 • Dnia 4 grudnia 2015 r. odbędzie się V Białostockie Repetytorium w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 
 • Spotkanie opłatkowe przy dźwiękach kolęd połączone z Zebraniem Walnym Podlaskiego Koła PT TEPIS (15 grudnia 2014 r.) w Białymstoku
  Prezes Krystyna Sacha