Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego

KODEKS ZAWODOWY TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO

przyjęty uchwałą Rady Naczelnej PT TEPIS nr 1/X/19 z dnia 12 stycznia 2019 roku, został opracowany na podstawie wniosków członków Towarzystwa oraz niezrzeszonych tłumaczy przysięgłych przez Komitet Redakcyjny z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości oraz członków Międzyinstytucjonalnego Komitetu Konsultacyjnego.

Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego przedstawia zasady zarówno etyki zawodowej (Dział I), jak i praktyki zawodowej tłumacza przysięgłego (Dział II). Kodeks ten zastępuje Kodeks tłumacza przysięgłego opracowany w 2011 r.  i stanowi jego kontynuację, aktualizację oraz rozszerzenie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w latach 2015 i 2016 oraz zmian innych przepisów prawa.

Kodeks kierujemy do wszystkich tłumaczy przysięgłych już praktykujących, jak i nowo ustanawianych przez Ministra Sprawiedliwości. Zgodnie z uchwałą Rady Naczelnej PT TEPIS zalecamy jego stosowanie tłumaczom przysięgłym na potrzeby tłumaczenia poświadczonego i ustnego w ramach wykonywania czynności tłumacza przysięgłego oraz odpowiednio tłumaczom pełniącym funkcje tłumaczy sądowych powołanych ad hoc i tłumaczom języka migowego, niezależnie od ich przynależności do organizacji zrzeszających tłumaczy.

Mamy nadzieję, że zebrane w Kodeksie zawodowym tłumacza przysięgłego, opracowane przez PT TEPIS zasady wynikające z doświadczenia i praktyki, ukształtowanych w ciągu prawie już 100 letniej historii zawodu tłumacza przysięgłego, pomogą Państwu w wykonywaniu tego niezwykle odpowiedzialnego zawodu!

Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego 2019 pdf-icon


Kodeks tłumacza przysięgłego obowiązujący w okresie od dnia 30 czerwca 2011 r. do 11 stycznia 2019 r., zastąpiony Kodeksem zawodowym tłumacza przysięgłego od dnia 12 stycznia 2019 r.:

Kodeks tłumacza przysięgłego 2011-2018 NIEOBOWIĄZUJĄCY pdf-icon