Koło o sobie

Zmiana nazwy Koła w trakcie rejestracji w KRS – wniosek złożony 24 kwietnia 2018 r.

Plany Pomorskiego Koła TEPIS w Szczecinie 2015/2016:

listopad/grudzień 2015
Repetytorium w zakresie ekonomii – sesja plenarna oraz sekcje językowe
1. Działalność gospodarcza w Europie.
2. Działalność tłumacza w Polsce – z perspektywy księgowego.

kwiecień/maj 2016
Repetytorium w zakresie ochrony zdrowia – sesja plenarna oraz sekcje językowe
Spotkanie ze służbą zdrowia za granicą.
Dokumenty medyczne, ubezpieczeniowe itp.

Najważniejsze wydarzenia w działalności Pomorskiego Koła TEPIS w latach 2015-1992

Zarząd Pomorskiego Koła TEPIS
Prowadzenie Biura Pomorskiego Koła TEPIS p. Elżbieta Świerczek (od 1992 r. do teraz)

2015-
Paulina Leśniak (prezes)
prof. Beata Kędzia-Klebeko (skarbnik)
Anna Komorowska (sekretarz)
2012-2014
Paulina Leśniak (prezes)
Marian Baranowski (wiceprezes)
Anna Komorowska (sekretarz)
2009-2011
Paulina Leśniak (prezes)
Marian Baranowski (wiceprezes)
Andrzej Leśniak (członek)
Anna Komorowska (sekretarz)
2007-2009
Paulina Leśniak (prezes)
Andrzej Leśniak (wiceprezes)
Renata Węgrzyn (sekretarz)
2003-2006
Paulina Leśniak (prezes)
Andrzej Leśniak (wiceprezes)
Marian Baranowski (sekretarz)
2000-2002
Paulina Leśniak (prezes)
Andrzej Leśniak (wiceprezes)
Marian Baranowski (koordynator ds. kontaktów z instytucjami publicznymi)
Izabela Jeżewska (sekretarz i skarbnik)
1997-1999
Paulina Leśniak (prezes)
Andrzej Leśniak (wiceprezes)
Ryszard Samulak (skarbnik)
Marek Hajdukowicz (z-ca skarbnika)
Komisja rewizyjna: Izabela Miklewicz – Przewodnicząca, Marian Baranowski, Aldona Szandrowska
Sąd koleżeński: Waldemar Edelman – Przewodniczący, Barbara Szczepanek, Danuta Walerczyk
18.12.1993 rozszerzenie władz koła:
Sąd Koleżeński – dr Izabela Awęcka, Maria Palicka, Waldemar Edelman,
Komisja Rewizyjna – Izabela Miklewicz, Jadwiga Ossowka, Marek Hajdukowicz
1993-1996
Paulina Leśniak (prezes)
Zbigniew Bara (wiceprezes)
Katarzyna Sebastyańska (skarbnik)

Zebrała i zredagowała Paulina Leśniak, prezes Pomorskiego Koła Tepis w Szczecinie