STANOWISKO NT. DEREGULACJI DOSTĘPU DO ZAWODU TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO

W ramach konsultacji społecznych TEPIS wystosował pismo do Departamentu Strategii i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości z uwagami do projektu z dnia 18 czerwca 2013 r. ustawy o zmianie ustaw regulujących dostęp do wykonywania niektórych zawodów (więcej…) w zakresie dotyczącym zmian ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Więcej…


Comments are closed