ZNIŻKA NA PUBLIKACJE TRANSLEGIS

ZNIŻKA 20% NA PUBLIKACJE TRANSLEGIS. Biuro Rady Naczelnej PT TEPIS wynegocjowało specjalną zniżkę na publikacje, którą Wydawnictwo Translegis oferuje wyłącznie dla uczestników Repetytoriów i Warsztatów organizowanych przez wszystkie Koła PT TEPIS.


Comments are closed