Forum Prezesów FIT, Walne Zebranie FIT Europe i obchody 65-lecia austriackiego stowarzyszenia UNIVERSITAS

W niedzielę 6 października br. prezes TEPIS Zofia Rybińska uczestniczyła w pierwszym Forum Prezesów stowarzyszeń należących do Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT, której TEPIS jest członkiem od 1993 r. Wśród tematów znalazły się m.in. kwestie podniesienia rangi zawodu tłumaczy pisemnych, ustnych i terminologów, potrzeba współpracy z innymi grupami zawodowymi, konieczność doskonalenia zawodowego, a także wypracowania w wielu organizacjach systemów akredytacyjnych. Zagadnieniem nurtującym wielu uczestników było też „Czy maszyna zastąpi człowieka?”. Tematem wspólnym dla wielu organizacji okazuje się też problem wynagrodzenia, przetargów czy zbyt małego zainteresowania rządów sprawami tłumaczy.  

Forum Prezesów poprzedziła konferencja zorganizowana w związku z Międzynarodowym Dniem Tłumacza i 65-leciem austriackiego stowarzyszenia UNIVERSITAS (4 października) oraz doroczne Walne Zgromadzenie FIT Europe (5 października). Podczas Walnego Zgromadzenia podsumowano dotychczasową roczną pracę Zarządu FIT Europe, przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań na temat doskonalenia zawodowego i prace nad planowaną w Europie kampanią reklamową. Dyskusja objęła też szereg innych kwestii, m.in. tłumaczenia audiowizualne oraz RODO.   Wiele z tych zagadnień dotyczy nas, tłumaczy w Polsce; są one dla nas bardzo ważne, a wymiana doświadczeń zawsze jest konstruktywna i przynosi obopólne korzyści. Obecność w rodzinie organizacji zrzeszających tłumaczy jest niewątpliwie ważna dla naszego stowarzyszenia.  


Comments are closed