TELEGRAM TEPIS nr 3/XI/2021

Z ostatniej chwili!!! Zapraszamy na spotkanie informacyjne online dotyczące działania Kół i ich władz, wyborów do Zarządów Kół, a także możliwości powołania nowych Kół – środa, 28 kwietnia 2021 r. , godz. 19.00.Link: https://us02web.zoom.us/j/87395483365?pwd=SW9hV3c1NUJ1eEFYZjBHaDBhdkJBQT09 Meeting ID: 873 9548 3365, Passcode: 852699

Drodzy Członkowie PT TEPIS! Koleżanki i Koledzy!

Zachęcamy Państwa do sprawdzenia, czy Państwa status jako członków nadzwyczajnych jest nadal aktualny. Być może przyszedł czas, aby wnioskować o zostanie członkiem zwyczajnym albo członkiem ekspertem? Na posiedzeniach Rady Naczelnej (na początku miesiąca) Komisja Kwalifikacyjna oraz Kolegium Ekspertów rozpatrują nadesłane wnioski (pocztą tradycyjną lub mailowo). Przypominamy, że członkiem zwyczajnym może zostać na własny wniosek tłumacz przysięgły legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia oraz co najmniej 10-letnią praktyką zawodową albo tłumacz specjalistyczny legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia oraz co najmniej 10-letnią praktyką zawodową w zakresie tłumaczenia specjalistycznego. Członkiem ekspertem może natomiast zostać na własny wniosek lub z inicjatywy Kolegium Ekspertów PT TEPIS tłumacz wyróżniający się uznanym przez Kolegium Ekspertów PT TEPIS wysokim poziomem wiedzy i dorobkiem w zakresie języków obcych i technik tłumaczeniowych.

Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe znajdują się tu: https://tepis.org.pl/jak-zostac-czlonkiem-pt-tepis/

Warto być członkiem w PT TEPIS, bo to oznacza m.in.:

  • Przynależność do najbardziej ambitnych i aktywnych zawodowo tłumaczy przysięgłych/specjalistycznych, stanowiących mniejszość spośród wszystkich tłumaczy przysięgłych/specjalistycznych w Polsce, potwierdzona nowoczesną legitymacją członka PT TEPIS
  • Uznanie za aktywność zawodową i społeczną w postaci Odznaki za Zasługi dla PT TEPIS
  • Poczucie bezpieczeństwa, pomoc koleżeńską, fachową poradę – w przygotowaniu zakładka FAQ na stronie internetowej
  • Bieżące informacje o wydarzeniach w życiu zawodowym tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych – Biuletyn, TELEGRAM, mailing, FB i niebawem LinkedIn
  • Możliwość wywiązania się z ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego przez udział w szkoleniach regularnie organizowanych w Warszawie i przez Zarządy Kół PT TEPIS (Białystok, Kraków, Katowice, Poznań, Szczecin i Wrocław) – oraz zdalnie w formie webinariów
  • Dostęp do cennych materiałów zamieszczonych na stronie PT TEPIS, przewidzianych tylko dla członków (min. w Repozytorium)
  • Zniżkowe wpisowe na szkolenia organizowane przez PT TEPIS – w tym roku planujemy uruchomić e-sklep
  • Możliwość udzielenia się pro publico bono na rzecz szeroko pojętej społeczności koleżanek i kolegów po fachu (np. w Zarządach Kół, w formie referatów na warsztatach) – wysłano zaproszenie na wybory do Zarządów Kół Terenowych i do tworzenia nowych Kół

Więcej informacji jest tu: https://tepis.org.pl/korzysci-z-przynaleznosci-do-pt-tepis/

Chcielibyśmy przypomnieć, że od 2020 r., który był rokiem jubileuszowym 30-lecia powstania Towarzystwa TEPIS i 100-lecia zawodu tłumacza przysięgłego w niepodległej Polsce wydajemy nowe legitymacje, które mają wymiary plastikowej karty kredytowej, posiadają hologram i mikroprocesor. Nowa legitymacja – poza dowodem członkostwa – stanowi identyfikator członka PT TEPIS na konferencjach, szkoleniach, czy walnych zgromadzeniach (w formie stacjonarnej). W przyszłości będziemy podejmowali działania zmierzające do tego, aby legitymacja PT TEPIS dawała nam coraz więcej korzyści, a w przypadku tłumaczy przysięgłych – aby była honorowana podczas wykonywania czynności. W celu bezpłatnego zamówienia legitymacji lub dokonania jej wymiany prosimy o kontakt z Biurem Towarzystwa tepis@tepis.org.pl (potrzebne będzie odesłanie wypełnionego formularza wraz z aktualnym zdjęciem w formacie jpg; formularz stanowić będzie jednocześnie zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych).

Jednocześnie przypominamy, że wysokość składki członkowskiej za rok 2021 wynosi 200 zł przy płatności do końca kwietnia br., po tym terminie – 240 zł, wysokość zaległej składki za rok 2020 wynosi 200 zł, a za rok 2019 – 180 zł.  

Seniorzy, którzy ukończyli 70 rok życia i mają co najmniej 10-letni staż członkowski w PT TEPIS, są zwolnieni z płacenia składek na podstawie uchwały RN z dnia 9 lipca 2019 r.Wniosek do Rady Naczelnej PT TEPIS o bezterminowe zwolnienie z płacenia składek na tej podstawie należy przesłać na adres tepis@tepis.org.pl.

Pozdrawiamy wiosennie!

Rada Naczelna PT TEPIS


Comments are closed