Z ogromnym smutkiem przekazujemy informację, że 16.06.2021 odeszła przedwcześnie pani Joanna Maria Spychała, tłumaczka języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego, akredytowana tłumaczka UE, członkini AIIC. Należała Ona do grona Członków Założycieli Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych i była jego pierwszą Prezeską (2016-2020). Pożegnanie pani Spychały nastąpi 23 czerwca 2021 w Pobiedziskach pod Poznaniem, o godz. 12:30.
Księga Kondolencyjna online powstała w celu zgromadzenia wpisów Koleżanek i Kolegów, a następnie przekazania ich w ręce Rodziny
: Księga Kondolencyjna .

Jeśli ktoś chciałby przekazać Rodzinie lub Stowarzyszeniu odrębne wspomnienia lub zdjęcia, prosimy o mail na adres kontakt@pstk.org.pl

Telegram TEPIS nr 8/XI/2021

Drodzy Członkowie PT TEPIS! Koleżanki i Koledzy!

9.06.2021 r. otwieramy dla naszych Członków nową zakładkę Q&A, w której znajdą Państwo pytania z odpowiedziami opracowane przez nasze Kolegium Konsultacyjne. Odpowiedzi są dostępne po zalogowaniu. Przypominamy, że każdy Członek Towarzystwa może zgłosić się do Biura PT TEPIS w sprawie danych do logowania, które umożliwią mu min. dostęp do odpowiedzi w zakładce Q&A, a także materiałów w Repozytorium i wszystkich numerów Biuletynów.

Dziś przedstawiamy pierwszych 14 pytań z odpowiedziami. Poruszono w nich następujące kwestie:

  • Czy tłumacz/tłumacz przysięgły, wezwany przez sąd na tłumaczenie ustne, może wnioskować o wynagrodzenie w razie niestawiennictwa obcokrajowca?
  • Gdzie należy wpisać przychód z tłumaczenia w sytuacji nieprowadzenia działalności gospodarczej?
  • Czy tłumacze/tłumacze przysięgli są zobowiązani do wprowadzenia kas fiskalnych online?
  • Czy tłumaczowi przysługuje wynagrodzenie za czas poświęcony na zapoznanie się z aktami sprawy?
  • W jakim trybie i jakim organom tłumacz przysięgły, który uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu, składa wzór podpisu i odcisk swojej pieczęci?
  • Co wchodzi w zakres kompetencji wojewody sprawującego kontrolę nad działalnością tłumaczy przysięgłych?
  • Czy można udostępnić urzędową pieczęć tłumacza przysięgłego osobie trzeciej w celu opatrzenia poświadczonego dokumentu wspomnianą pieczęcią, np. w ramach zlecenia czynności biurowych (udostępnienie pieczęci in blanco)?

Mamy nadzieję, że nasze odpowiedzi pomogą Państwu w wykonywaniu zawodu TŁUMACZA i kontaktach z różnymi instytucjami. Zapraszamy do lektury!

W imieniu Rady Naczelnej PT TEPIS

Kolegium Konsultacyjne

TELEGRAM TEPIS nr 7/XI/2021

Drodzy Członkowie PT TEPIS! Koleżanki i Koledzy!

26 maja to ważna data w historii naszego Towarzystwa. 31 lat temu odbyło się I Walne Zgromadzenie Członków Założycieli PT TEPIS. Z tej okazji chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Członkom dziękując jednocześnie za 31 lat istnienia i działalności naszego Towarzystwa. Bez Państwa zaangażowania, uwag – także tych krytycznych – czy inicjatyw nie moglibyśmy z radością świętować tej rocznicy.

Dzisiaj szczególnie ciepło myślę o wszystkich Członkach Założycielach PT TEPIS, Członkach władz wszystkich 11. kadencji, na czele z inicjatorką utworzenia naszego Towarzystwa, Prezes Honorową dr Danutą Kierzkowską, która stała na jego czele przez osiem kadencji, a także Prezes Honorową Zofią Rybińską, która sprawowała funkcję prezesa Towarzystwa w IX i X kadencji. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie, konsekwencję i determinację!

31. rocznica działalności Towarzystwa niech będzie okazją do przekazania Państwu informacji o przyznaniu odznaczeń państwowych dla naszych zasłużonych Koleżanek i Kolegów, o które wystąpiła jeszcze Rada Naczelna X kadencji:

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości – dr Danuta Maria Kierzkowska

Złoty Krzyż Zasługi – Zofia Rybińska, Barbara Bosek, Joanna Miler-Cassino, Dorota Staniszewska-Kowalak

Srebrny Krzyż Zasługi – Małgorzata Andrzejewska, Anna Setkowicz-Ryszka 

Odznaczenia w Kołach PT TEPIS

Małopolskie Koło PT TEPIS

Złoty Krzyż Zasługi – Krystyna Kołodziej

Srebrny Krzyż Zasługi – dr hab. Artur Dariusz Kubacki, Witold Wójcik

Brązowy Krzyż Zasługi – Anna Halczak, Urszula Deja

Zachodniopomorskie Koło PT TEPIS

Srebrny Krzyż Zasługi – dr hab. Beata Kędzia-Klebeko

Górnośląskie Koło PT TEPIS

Srebrny Krzyż Zasługi – dr Aleksandra Podgórniak-Musil

Brązowy Krzyż Zasługi – Aleksandra Cichoń-Królikowska

Dolnośląskie Koło PT TEPIS

Złoty Krzyż Zasługi – Jerzy Ogonowski

Brązowy Krzyż Zasługi – Dominik Mikołajczyk 

Wszystkim Odznaczonym serdecznie gratuluję i życzę dużo zdrowia oraz energii na kolejne lata! Dalsze informacje otrzymają Państwo z Biura PT TEPIS!

dr Marta Czyżewska

Prezes PT TEPIS


Comments are closed