Archiwum władz PT TEPIS

Archiwum umożliwia szczegółowy wgląd członków władz w działalność Rady Naczelnej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego PT TEPIS w dokumentację ich działalności podczas bieżącej i poprzednich kadencjach. W skład archiwum wchodzą aktualne regulaminy Rady Naczelnej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, protokoły ostatniego i poprzednich Walnych Zgromadzeń, protokoły posiedzeń Rady Naczelnej oraz pisma wysyłane w imieniu PT TEPIS do urzędów, instytucji i osób w bieżącej i poprzednich kadencjach władz.