dr Danuta Kierzkowska

Dr Danuta M. Kierzkowska, inspiratorka powstania i założycielka Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS w 1990 roku, prezes Towarzystwa TEPIS w latach 1990-2014 (od 2005 roku – Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS), od 2014 roku – Prezes Honorowy PT TEPIS.
Absolwentka filologii orientalnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich pod kierunkiem promotora prof. Barbary Z. Kielar, tłumacz przysięgły języka angielskiego od 1970 roku, członek ekspert PT TEPIS.
Redaktor naczelna Wydawnictwa Translegis od 1990 roku (d. Unitranslex i Wydawnictwo TEPIS) do chwili obecnej oraz redaktor czasopisma specjalistycznego „Lingua Legis” w latach 1994-2015 (obecnie dostępnego online www.lingualegis.ils.uw.edu.pl pod red. dr Anny Jopek- Bosiackiej). Autorka lub współautorka książek, m.in. „Vademecum tłumacza przysięgłego” (1985), „Kodeks tłumacza sądowego” (1991), „Tłumaczenie prawnicze” (2002), „Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem” (2005), Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011”, „Tłumacz przysięgły. Status prawny i zawodowy” (2018, red. Dorota Staniszewska-Kowalak), współautor i redaktor innych publikacji (patrz strona www.translegis.com.pl).
Nauczyciel metodologii tłumaczenia prawniczego oraz statusu prawnego i etyki zawodowej tłumacza w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1998-2015 oraz na innych uniwersytetach i uczelniach.
Dr Danuta M. Kierzkowska była wieloletnim organizatorem i współorganizatorem akcji doskonalenia zawodowego w ramach działalności Towarzystwa TEPIS i Międzynarodowej Federacji Tłumaczy oraz ekspertem w projektach Komisji Europejskiej. Od 2005 roku jest członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości.