Rada Honorowa PT TEPIS

Dr D. Kierzkowska
Prezes Honorowa
Dr Danuta M. Kierzkowska, inspiratorka powstania i założycielka Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS w 1990 roku, prezes Towarzystwa TEPIS w latach 1990-2014 (od 2005 roku – Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS), od 2014 roku – Prezes Honorowy PT TEPIS.
Absolwentka filologii orientalnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich pod kierunkiem promotora prof. Barbary Z. Kielar, tłumacz przysięgły języka angielskiego od 1970 roku, członek ekspert PT TEPIS.
Redaktor naczelna Wydawnictwa Translegis od 1990 roku (d. Unitranslex i Wydawnictwo TEPIS) do chwili obecnej oraz redaktor czasopisma specjalistycznego „Lingua Legis” w latach 1994-2015 (obecnie dostępnego online www.lingualegis.ils.uw.edu.pl pod red. dr Anny Jopek- Bosiackiej). Autorka lub współautorka książek, m.in. „Vademecum tłumacza przysięgłego” (1985), „Kodeks tłumacza sądowego” (1991), „Tłumaczenie prawnicze” (2002), „Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem” (2005), Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011”, “Tłumacz przysięgły. Status prawny i zawodowy” (2018, red. Dorota Staniszewska-Kowalak), współautor i redaktor innych publikacji (patrz strona www.translegis.com.pl).
Nauczyciel metodologii tłumaczenia prawniczego oraz statusu prawnego i etyki zawodowej tłumacza w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1998-2015 oraz na innych uniwersytetach i uczelniach.
Dr Danuta M. Kierzkowska była wieloletnim organizatorem i współorganizatorem akcji doskonalenia zawodowego w ramach działalności Towarzystwa TEPIS i Międzynarodowej Federacji Tłumaczy oraz ekspertem w projektach Komisji Europejskiej. Od 2005 roku jest członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości.

Zofia Rybińska
Prezes Honorowa

Zofia Rybińska, mgr filologii angielskiej i absolwentka studiów podyplomowych (IPSKT) w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytetu Warszawskiego. 

Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych i Sądowych TEPIS w 1990 roku, była przewodnicząca Komisji Rewizyjnej jednej kadencji, wiceprezes Towarzystwa TEPIS trzech kadencji, sekretarz Kolegium Ekspertów, członek Kolegium Doskonalenia Zawodowego, przewodnicząca Sekcji Angielskiej PT TEPIS od chwili powstania Sekcji w 1993 roku do 2014 roku; członek ekspert PT TEPIS. Prezes PT TEPIS w latach 2014 – 2021. Od 2021 – Prezes Honorowy PT TEPIS.

Autorka publikowanych przekładów tekstów prawnych i prawniczych, artykułów, glosariuszy i zbiorów tekstów paralelnych; współautorka New Selection of English Documents), redaktor opracowania Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego. Członek Komitetu Redakcyjnego Kodeksu tłumacza przysięgłego (2011) i członek Zespołu Redaktorów Kodeksu zawodowego tłumacza przysięgłego (2019). 

Nauczyciel tłumaczenia prawniczego w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (od 1999 r.) oraz wykładowca gościnnie na innych uniwersytetach i uczelniach. Od chwili powstania Towarzystwa TEPIS współorganizator i organizator akcji doskonalenia zawodowego w ramach działalności Towarzystwa TEPIS jako Przewodnicząca Sekcji Języka Angielskiego i prezes Towarzystwa. 

Uczestnik projektów Komisji Europejskiej EULITA, AVIDICUS1 i AVIDICUS 2, TRAFUT, LIT Search; współprzewodnicząca i członek Komitetu Tłumaczenia Sądowego i Prawniczego Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT (2009-2018), wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Sądowych EULITA (2009-2017). 

Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego w latach 2005-2012.