Dominik Mikołajczyk

Prezes Dolnośląskiego Koła PT TEPIS
Tłumacz przysięgły języków niderlandzkiego i angielskiego na listach w Polsce i w Niderlandach, absolwent Niderlandystyki na Uniwersytecie Wrocławskim i Podyplomowego Studium Przekładu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestnik stażu dla tłumaczy Komisji Europejskiej w Luksemburgu. W 2008 roku uczestnik inicjator postępowania przed Komisją Europejską o umożliwienie wpisu na polską listę tłumaczom zagranicznym (po spełnieniu wymogów ustawowych). Postępowanie zakończyło się wydaniem rozporządzenia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Specjalizuje się w tłumaczeniach prawniczych (umowy). Pracował w międzynarodowej firmie prawniczej tworząc i zarządzając umowami korporacyjnymi. Jako prezes Dolnośląskiego koła TEPIS, zorganizował popularny cykl warsztatów „Prawo dla nie prawników”.