Rada i pozostałe


Barbara Kaczmarek

Prezes Wielkopolskiego Koła PT TEPIS Barbara Kaczmarek – tłumaczka przysięgła j. niemieckiego, dotychczasowa wiceprezes Wielkopolskiego Koła PT TEPIS. Doświadczenie zawodowe w zakresie tłumaczeń zdobywała pracując na stanowisku tłumacza w kancelariach prawnych w Polsce i w Niemczech. Od ponad 10 lat prowadzi również szkolenia w zakresie specjalistycznego języka niemieckiego dla izb radcowskich, kancelarii prawnych, firm i instytucji, organizuje też szkolenia dla tłumaczy. Autorka opublikowanych przekładów polskich ustaw na j. niemiecki oraz podręczników do j. niemieckiego prawniczego.


Ewa Kościałkowska-Okońska

Członek Dr nauk hum., absolwentka anglistyki na UAM w Poznaniu, studiów podyplomowych (Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych UAM w Poznaniu, British Law Centre/ Cambridge University na UMK, Akademia Trenera Biznesu). Adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Eksperymentalnego UMK w Toruniu, dydaktyk przekładu z wieloletnim doświadczeniem, autorka wielu publikacji oraz redaktor Rocznika Przekładoznawczego. Tłumacz przysięgły (od 1999 r.) i symultaniczny. Od 1998r. prowadzi własną firmę świadczącą usługi tłumaczeniowe i szkoleniowe. Korektor językowy tekstów naukowych. Członek Rady Naczelnej (od 2017 r.) oraz członek-ekspert Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Dr nauk hum., absolwentka anglistyki na UAM w Poznaniu, studiów podyplomowych (Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych UAM w Poznaniu, British Law Centre/ Cambridge University na UMK, Akademia Trenera Biznesu). Adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Eksperymentalnego UMK w Toruniu, dydaktyk przekładu z wieloletnim doświadczeniem, autorka wielu publikacji oraz redaktor Rocznika Przekładoznawczego. Tłumacz przysięgły (od 1999 r.) i symultaniczny. Od 1998r. prowadzi własną firmę świadczącą usługi tłumaczeniowe i…


Lidia Jurek

Sekretarz Członek zwyczajny PT TEPiS. Członek Zarządu Małopolskiego Koła PT TEPiS. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Tłumacz przysięgły od 1998 roku. Były wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w tłumaczeniach prawniczych. Tłumaczy dla Sądów, Prokuratur, Straży Granicznej, Wydziale Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w Sądach Arbitrażowych w Polsce i za granicą, polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, kancelarii prawnych oraz notarialnych.