IX Walne Zgromadzenie

UCHWAŁA RADY NACZELNEJ NA TEMAT TERMINU I MIEJSCA IX WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPiS

Rada Naczelna podjęła 30 marca 2014 r. uchwałę o terminie i miejscu IX Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPiS, które odbyło się 11 października 2014 r. w sali konferencyjnej Biblioteki Narodowej przy Al. Niepodległości 213 w Warszawie.
Rada powołała również Komisję Statutową pod przewodnictwem doradcy prawnego Towarzystwa TEPiS – mec. Pawła Gugały w składzie: Olga Cabos, Edward Szędzielorz i Mieczysław Żochowski.
Postanowiono również, że na najbliższych posiedzeniach Rady Naczelnej będą podejmowane kolejne uchwały na temat programu, procedury zgłaszania wniosków i organizacji IX Walnego Zgromadzenia, które będą niezwłocznie ogłaszane w zakładce „IX Walne Zgromadzenie”.

NOMINOWANI CZŁONKOWIE HONOROWI:

  • Christiane Driesen
  • Eva Gorgolova
  • André Lindemann
  • Andrej Rády
  • Christine Springer
  • Joanna Ziemska

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA w IX Walnym Zgromadzeniu członków PT TEPIS oraz w XXVIII Warsztatach Praktyki Zawodowej TPiS

REGULAMIN IX WALNEGO ZGROMADZENIA członków Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPiS

PORZĄDEK OBRAD IX WALNEGO ZGROMADZENIA członków PT TEPiS

STATUT Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPiS

SPRAWOZDANIA PT TEPiS za lata 2011-2017

SPRAWOZDANIE Rady Naczelnej VIII Kadencji Władz PT TEPiS z działalności w latach 2011-2014

SPRAWOZDANIE Komisji Rewizyjnej

SPRAWOZDANIE Sądu Koleżeńskiego

ZAWIADOMIENIE o IX Walnym Zgromadzeniu członków PT TEPiS

XXVIII Warsztaty Pragmatyki Zawodowej TPiS Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych

Koktajl Hieronimkowy MENU