Dolnośląskie


Szkolenia organizowane przez Koło

Dolnośląskie Koło PT TEPIS zaprasza na Dwudniowe warsztaty dla tłumaczy wszystkich języków pt. „Wystąpienia publiczne i emisja głosu”, które odbędą się we Wrocławiu w piątek, 6 marca (9.00-16.00) i w piątek 13 marca (9.00-16.00) 2020 r. PDF Noworoczne spotkanie we Wrocławiu, które odbyło się 22 stycznia 2019 r. Dolnośląskie Koło PT TEPIS zaprasza na szkolenie “Chirurgia i ortopedia dla tłumaczy języka angielskiego”, które odbędzie się we Wrocławiu w dniu 16 listopada 2019 r. Medyczne Wrocław 16 listopada 2019 Dolnośląskie Koło PT TEPIS zaprasza na szkolenie “Język polski dla tłumaczy”, które odbędzie się we Wrocławiu w dniach 11-12 października 2019 r. Język-polski-z-Mateuszem-Adamczykiem- WROCŁAW Dolnośląskie Koło PT TEPIS zaprasza na szkolenie “Wprowadzenie do przekładu tekstów medycznych dla tłumaczy języka angielskiego, które odbędzie się we Wrocławiu w dniu 23 lutego 2019 r. Medyczne Wrocław 23 lutego 2019 Zarząd Dolnośląskiego Koła TEPIS zaprasza wszystkich członków i osoby niezrzeszone na spotkanie noworoczne, w czwartek 10 stycznia,…

Koło o sobie

Dolnośląskie Koło PT TEPIS rozpoczęło działalność w grudniu 2006 roku organizując I Dolnośląskie Warsztaty dla Tłumaczy Przebieg rozprawy sądowej z udziałem tłumacza. W skład wybranego w dniu 12 maja 2021 r. Zarządu Dolnośląskiego Koła PT TEPIS wchodzą: Prezes: dr hab. Katarzyna Biernacka-Licznar – tłumacz specjalistyczna języka włoskiego Wiceprezes i sekretarz: Tatiana Kaczorowska – tłumacz przysięgły języka niemieckiego Wiceprezes i skarbnik: dr Katarzyna Witczyńska – tłumacz przysięgły języka niemieckiego   Członek Zarządu: Jerzy Ogonowski – tłumacz przysięgły języka francuskiego i języka rosyjskiego Członek Zarządu: Magda Jeong – tłumacz przysięgły języka koreańskiego Członek Zarządu: Monika Gątowska – tłumacz przysięgły języka włoskiego Celem Koła jest integracja środowiska tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych na rynku dolnośląskim, umożliwienie im podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez cykliczne organizowanie szkoleń i warsztatów we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim. Siedziba KołaDolnośląskie Koło PT TEPIS ul. Karola Olszewskiego 164, 51- 648 Wrocław E-mail: dolnoslaskie@tepis.org.pl Szkolenia organizowane przez Koło