Zagraniczne


Koło o sobie

Zagraniczne Koło PT TEPIS z siedzibą w Zurychu zostało powołane 26 maja 2020 roku, na wniosek 13 członkiń i członków Komitetu Założycielskiego. Obecnie do Koła należy 29 członków PT TEPIS z 12 krajów. Mieszkamy i pracujemy w Austrii, Chorwacji, Czechach, Francji, Irlandii, Królestwie Niderlandów, Kanadzie, Niemczech, Szwajcarii, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, we Włoszech i na Węgrzech. W skład Zarządu Zagranicznego Koła PT TEPIS wchodzą: Beata Sadziak (Szwajcaria) – prezes Koła Małgorzata Stryjewska (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) – wiceprezes z funkcją sekretarza Sławomir Bańcyrowski (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) – wiceprezes z funkcją skarbnika Piotr Michał Kruza (Węgry) – członek Zarządu Ewa Olszowa (Kanada) – członek Zarządu Joanna Wolborska-Lauter (Austria) – członek Zarządu Celem Zagranicznego Koła PT TEPIS jest przede wszystkim integracja tłumaczy, wymiana doświadczeń związanych z pracą w zawodzie tłumacza przysięgłego w różnych krajach, organizowanie spotkań i webinarów online mających na celu…