Podkarpackie


Koło o sobie

Podkarpackie Koło PT TEPIS  Data powstania:  7 listopada 2022 r. Zarząd Koła: Prezes Katarzyna Szczygieł-Klara Wiceprezes-sekretarz Aneta Mucha Wiceprezes-skarbnik Marta Gil-Kruczała Rzecznik Małgorzata Dzikowska kontakt: podkarpackie@tepis.org.pl