Lech Pieczyński

Posiadam kilkudziesięcioletni staż pracy pedagogicznej. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej na kierunku filologia rosyjska, studiów podyplomowych z filologii rosyjskiej i filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, a także Interdyscyplinarnych Podyplomowych Studiów Kształcenia Tłumaczy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego od 2011 roku. Członek TEPISu od 13 lat. Tylko w ostatnich trzech latach dokonałem przekładu ponad 1000 przekładów ustnych i pisemnych (Policja, Prokuratura, Sąd, Straż Graniczna, tłumaczenia indywidualne). Autor polsko-rosyjskiego słownika slangu narkotykowego prezentowanego na Konferencjach TEPIS i UAM w Poznaniu. Zamiłowania: książka, teatr, podróże.