NOWE KSIĄŻKI DLA TŁUMACZY

Artur D. Kubacki, dobrze znany wszystkim aktywny członek PT TEPIS, stworzył obszerne kompendium wiedzy o zawodzie tłumacza przysięgłego pt. “Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego”. Więcej o tej publikacji tutaj… Anna Młodawska wydała podręcznik pt. “Advanced Legal English for Polish Purposes” do nauki prawniczego języka angielskiego i tłumaczenia prawniczego. Bliższe szczegóły tutaj…
NOWELIZACJA PRZEPISÓW DOT. ZWROTU KOSZTÓW

W dniu 5 listopada br. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 sierpnia 2012 r. zawierająca bardzo korzystne dla tłumaczy postanowienia dotyczące zwrotu kosztów w przypadku wykonywania czynności na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Tekst ustawy znajduje się tutaj…