Szkolenia organizowane przez Koło

Noworoczne spotkanie Małopolskiego Koła TEPiS

W piątek, 19 stycznia 2024 r., w restauracji Smak Ukraiński w Krakowie odbyło się noworoczne spotkanie MK TEPiS, w którym uczestniczyły 24 osoby, w tym Prezes PT TEPiS, Pani Marta Czyżewska, Sekretarz generalny PT TEPiS, pani Krystyna Kołodziej, członkinie Sądu Koleżeńskiego i Rady Naczelnej: Anna Halczak i Urszula Deja, a także Zarząd MK Tepis w osobach: Monika Mostowy –Prezes MK Tepis, Anna Labe i Zofia Wisłocka – Wiceprezeski MK Tepis.

Uczestnicy podkreślali jak ważna i cenna jest dla nich możliwość kontaktu bezpośredniego z koleżankami i kolegami po fachu. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń dotyczących działalności zawodowej tłumaczy przysięgłych reprezentujących 8 języków obcych. Omówiono sprawy bieżące, takie jak niedawna podwyżka stawek za czynności tłumacza przysięgłego oraz plany na przyszłość. Ustalono, że spotkania MT TEPiS „na żywo” będą odbywały się co dwa miesiące, a informacje o aktualnościach będą przesyłane do członków Koła mailowo raz na dwa miesiące.

Spotkanie zostało sfinansowane przez Radę Naczelną PT TEPiS, za co serdecznie dziękujemy.

 • W ramach współpracy z Katedrą Przekładoznawstwa UJ – należącą do prestiżowej sieci uniwersytetów kształcących tłumaczy i działającą pod auspicjami Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej 14.12.2023 r. odbyło się spotkanie ze studentami studiów magisterskich  – na zaproszenie i w obecności Kierownika Katedry p. dr hab. Marii Piotrowskiej prof. UJ.Anna Labe – wiceprezes Małopolskiego Koła Tepis – przedstawiła w skrócie historię PT Tepis, działalność Towarzystwa, aktualnie prowadzone szkolenia,  korzyści płynące z członkostwa w naszej organizacji oraz ogólną informację o tym, kto może zostać tłumaczem i jakie musi spełnić wymogi. W dalszej części spotkania prowadząca odpowiadała na liczne pytania uczestników dotyczące  m.in. wykonywania zawodu tłumacza, sytuacji tłumaczy na rynku oraz jakie cechy powinny mieć osoby chcące wykonywać ten zawód.

 • Małopolskie Koło TEPiS inauguruje współpracę z Katedrą Przekładoznawstwa UJ

  29 września 2023 r. Małopolskie Koło TEPiS wzięło udział w sympozjum zorganizowanym w Collegium Paderevianum UJ przez Katedrę Przekładoznawstwa we współpracy z Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (CTER) z okazji Międzynarodowego Dnia Tłumacza. Sympozjum przewodniczyli pani dr hab. Maria Piotrowska, prof. UJ – Kierownik Katedry Przekładoznawstwa UJ oraz pan dr Mariusz Marczak. Przedmiotem dyskusji było kształcenie tłumaczy pisemnych i ustnych, kształcenie nauczycieli przekładu: wiatr zmian (kluczowe zagadnienia: rozproszenie kompetencji, sztuczna inteligencja (AI) i inne technologie, nauczyciele i podnoszenie umiejętności, środowisko akademickie a przemysł tłumaczeniowy).

  Planowana współpraca ma na celu przybliżenie adeptom sztuki translatorskiej praktycznych aspektów wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, zwrócenie uwagi na konieczność ciągłego doskonalenia kompetencji zawodowych, zarówno w zakresie tłumaczeń pisemnych, jak i ustnych oraz na korzyści płynące z członkostwa w PT TEPiS.

  Na zdjęciu: uczestnicy stacjonarni Sympozjum: od lewej: 1-szy rząd: dr hab. Maria Piotrowska, prof. UJ (Kierownik Katedry Przekładoznawstwa UJ), Monika Mostowy (prezes MK TEPiS); 2-gi rząd: Anna Labe (z-ca prezesa MK TEPiS), Małgorzata Lipska (sekretarz MK TEPiS), Urszula Deja (członek zarządu MK TEPiS); 3-ci od prawej: dr Mariusz Marczak

 • SPRAWOZDANIE
  16 XII 2019 r. o godz. 18:00 w Krakowie odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Małopolskie Koło TEPiS.
  W spotkaniu uczestniczyło 21 członków i sympatyków PT TEPiS, tłumaczy-ambasadorów 6 języków obcych (de, en, ru, uk, it, nl).
  W serdecznej atmosferze składaliśmy sobie życzenia i dzieliśmy się opłatkiem.
  Spotkanie było okazją do podsumowania jubileuszowego dla MKT 2019 roku. Toczyły się inspirujące rozmowy, wymienialiśmy się doświadczeniami dot. praktyki zawodowej.
  Wiceprezes Koła Zofia Wisłocka przypomniała sylwetkę zmarłego w 1918 r. Bronisława Piłsudskiego – polskiego zesłańca, etnografa, zajmującego się ludami i kulturami Dalekiego Wschodu, głównie ludem Ajnów. Prowadzone przez Bronisława Piłsudskiego na Sachaline oraz na wyspie Hokkaido obserwacje ludu Ajunów zaowocowały stworzeniem słowników, bogatych opisów obyczajów i kultury, nagrań i fotografii. Wystąpienie było ciekawym nawiązaniem do obchodów roku 2019 ogłoszonego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rokiem Języków Rdzennych UNESCO.
 • W imieniu Małopolskiego Koła TEPiS serdecznie zapraszam kolegów i koleżanki  na coroczne spotkanie opłatkowe.
  Proszę uprzejmie o potwierdzenie obecności, w celu rezerwacji miejsc.
  Z serdecznościami,
  Monika Mostowy
  Prezes MK TEPiS
 • Z okazji jubileuszu 20-lecia MAŁOPOLSKIEGO KOŁA PT TEPIS
  MAŁOPOLSKIE KOŁO PT TEPIS i Rada Naczelna PT TEPIS zapraszają na XXIV KRAKOWSKIE REPETYTORIUM DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH, które odbędzie się w Bachledówce k. Zakopanego w dniach od 5-7.04.2019 r.
  Temat: prawo spadkowe MMXXIV Repetytorium MKT pdf-icon
  GALERIA
 • Tuż przed świętami, 17 grudnia 2018 r. członkowie i sympatycy Małopolskiego Koła TEPIS uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym tłumaczy zorganizowanym przez MKT przy wsparciu finansowym Rady Naczelnej PT TEPIS. Spotkanie było dla nas okazją, by w przedświątecznej atmosferze, w gronie 17 osób, wymienić się doświadczeniami, poruszyć ważne kwestie dotyczące naszej praktyki zawodowej, a także opowiedzieć o planach na najbliższy rok związanych z nadchodzącym XX-leciem działalności MKT.
 • Małopolskie Koło TEPIS serdecznie zaprasza na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w Krakowie, w poniedziałek 17 grudnia 2018 r. o godz. 18.00,
  w restauracji Smak Ukraiński (ul. Grodzka 21). Prosimy o przesłanie potwierdzenie przybycia do piątku 14 grudnia 2018 r.
  na adres mailowy: deja.u@interia.pl
 • XXIII KRAKOWSKIE REPETYTORIUM DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH Jak oswoić i zaprzyjaźnić się z RODO RODO Kraków 21.04.2018 final pdf-icon LISTA UCZESTNIKÓW ZAMKNIĘTA
 • MAŁOPOLSKIE KOŁO PT TEPIS zaprasza na XXII KRAKOWSKIE REPETYTORIUM DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH: „Współpraca tłumacza przysięgłego z Notariatem”, które odbędzie się dnia 18 listopada 2017 r. (sobota) w salach konferencyjnych SDH „Jubilat” w Krakowie przy al. Krasińskiego 1/2 w godzinach 10:00-16:00 pdf-icon
 • Małopolskie Koło PT TEPIS zaprasza na XXI KRAKOWSKIE REPETYTORIUM dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych: „Udział tłumacza w czynnościach postępowania przygotowawczego”, które odbędzie się dnia 01 kwietnia 2017 r. (sobota) w salach konferencyjnych SDH „Jubilat” w Krakowie przy al. Krasińskiego 1/2 w godzinach 10:00 – 16:30 pdf-icon
 • Spotkanie opłatkowe odbyło się 12 XII 2016 r. w Restauracji Smak Ukraiński w Krakowie na ul. Grodzkiej Uczestniczył w nim Zarząd MKT oraz goście – tłumacze przysięgli z Krakowa i okolic. Niespodziankę sprawili nam pp. Kierzkowscy, którzy przy okazji wizyty w Krakowie również krótko uczestniczyli w naszym spotkaniu. Na liście obecności podpisy złożyło 11 osób – tłumacze języków: niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego, francuskiego, niderlandzkiego i ukraińskiego. Rozmawialiśmy na temat planów MKT na 2017 r. w tym przede wszystkim – organizacji repetytorium w kwietniu, problemów z jakimi spotykamy się w naszej pracy, sytuacji naszej grupy zawodowej, itp. Zosia bardzo ciekawie mówiła o tradycjach bożonarodzeniowych i dawnych zwyczajach sięgających czasów pogańskich, a związanych z przesileniem zimowym.Wspólnie napisaliśmy również kartki z życzeniami bożonarodzeniowymi i noworocznymi dla nieobecnej ciałem, ale obecnej duchem Prezes MKT Marii Metzler oraz Prezes PT TEPIS Zofii Rybińskiej.opr. Urszula Deja, członek Zarządu Małopolskiego Koła TEPIS Galeria zdjęć ze spotkania
 • 16 kwietnia 2016 r. (sobota) odbędzie się XX Krakowskie Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, w salach konferencyjnych SDH „Jubilat” w Krakowie przy al. Krasińskiego 1/2, w godzinach
  10:00 – 15:30 pdf-icon
 • Drogie Koleżanki i Koledzy, zapraszam na tradycyjne spotkanie opłatkowe w Wiśniowym Sadzie w poniedziałek 21 grudnia o godzinie 18.
  Pogawędźmy o minionym czasie i pomarzmy o tym, co przed nami ciekawego i twórczego.
  Ze względu na konieczność rezerwacji miejsc prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 19.12.2015 r. i przesłanie na adres mailowy: w.wojcik@kancelariatlumacza.pl
  Serdecznie pozdrawiam
  Maria Metzler
  Prezes MKT
 • 21 listopada 2015 r. odbędzie się XIX Krakowskie Repetytorium w salach konferencyjnych SDH „Jubilat” w Krakowie przy al. Krasińskiego 1/2 pdf-icon
 • 18 kwietnia 2015 r. – XVIII Krakowskie Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, w salach konferencyjnych SDH „Jubilat” w Krakowie przy al. Krasińskiego 1/2  pdf-icon
 • 15 listopada 2014 r. – XVII Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych i Walne Zebranie Członków Małopolskiego Koła w Krakowie pdf-icon