Małopolskie


Szkolenia organizowane przez Koło

SPRAWOZDANIE 16 XII 2019 r. o godz. 18:00 w Krakowie odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Małopolskie Koło TEPiS. W spotkaniu uczestniczyło 21 członków i sympatyków PT TEPiS, tłumaczy-ambasadorów 6 języków obcych (de, en, ru, uk, it, nl). W serdecznej atmosferze składaliśmy sobie życzenia i dzieliśmy się opłatkiem. Spotkanie było okazją do podsumowania jubileuszowego dla MKT 2019 roku. Toczyły się inspirujące rozmowy, wymienialiśmy się doświadczeniami dot. praktyki zawodowej. Wiceprezes Koła Zofia Wisłocka przypomniała sylwetkę zmarłego w 1918 r. Bronisława Piłsudskiego – polskiego zesłańca, etnografa, zajmującego się ludami i kulturami Dalekiego Wschodu, głównie ludem Ajnów. Prowadzone przez Bronisława Piłsudskiego na Sachaline oraz na wyspie Hokkaido obserwacje ludu Ajunów zaowocowały stworzeniem słowników, bogatych opisów obyczajów i kultury, nagrań i fotografii. Wystąpienie było ciekawym nawiązaniem do obchodów roku 2019 ogłoszonego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rokiem Języków Rdzennych UNESCO. W imieniu Małopolskiego Koła TEPiS serdecznie zapraszam kolegów i koleżanki  na coroczne spotkanie opłatkowe. Proszę…

Koło o sobie

Małopolskie Koło PT TEPIS   Nieodżałowana wieloletnia Prezes Małopolskiego Koła TEPIS dr inż. Maria Metzler o powstaniu Koła napisała: „Początek Koła sięga odległych czasów, gdy jako tłumacz Sądu Wojewódzkiego w Krakowie, dowiedziałam się (…) o istnieniu organizacji zrzeszającej takich jak ja tłumaczy. Przechodząc do czynu, udałam się do Warszawy na Warsztaty przy Kawie (…) jesienią 1998 r., gdzie nastąpiło moje pierwsze spotkanie z Prezes TEPIS, Panią Danutą Kierzkowską, która uznała, że dobrze byłoby przeszczepić idee TEPIS do Krakowa”. W konsekwencji w Krakowie odbyło się „pierwsze spotkanie przyszłych Tepisjan”, a uczestniczyli w nim również obecni wiceprezesi Koła. Formalnie Małopolskie Koło TEPIS (MKT) zostało powołane 24 maja 1999 r., a pierwsze „Warsztaty Tłumaczy Praktyków” odbyły się 10 czerwca 1999 r. w Collegium Paderevianum. Małopolskie Koło TEPIS od prawie dwudziestu lat aktywnie działa na rzecz środowiska tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych. W ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych organizujemy cieszące się uznaniem szkolenia i warsztaty. Jako…