Małopolskie


Szkolenia organizowane przez Koło

Małopolskie Koło TEPiS inauguruje współpracę z Katedrą Przekładoznawstwa UJ 29 września 2023 r. Małopolskie Koło TEPiS wzięło udział w sympozjum zorganizowanym w Collegium Paderevianum UJ przez Katedrę Przekładoznawstwa we współpracy z Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (CTER) z okazji Międzynarodowego Dnia Tłumacza. Sympozjum przewodniczyli pani dr hab. Maria Piotrowska, prof. UJ – Kierownik Katedry Przekładoznawstwa UJ oraz pan dr Mariusz Marczak. Przedmiotem dyskusji było kształcenie tłumaczy pisemnych i ustnych, kształcenie nauczycieli przekładu: wiatr zmian (kluczowe zagadnienia: rozproszenie kompetencji, sztuczna inteligencja (AI) i inne technologie, nauczyciele i podnoszenie umiejętności, środowisko akademickie a przemysł tłumaczeniowy). Planowana współpraca ma na celu przybliżenie adeptom sztuki translatorskiej praktycznych aspektów wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, zwrócenie uwagi na konieczność ciągłego doskonalenia kompetencji zawodowych, zarówno w zakresie tłumaczeń pisemnych, jak i ustnych oraz na korzyści płynące z członkostwa w PT TEPiS. Na zdjęciu: uczestnicy stacjonarni Sympozjum: od lewej: 1-szy rząd: dr hab. Maria Piotrowska, prof. UJ (Kierownik Katedry Przekładoznawstwa UJ),…

Koło o sobie

Małopolskie Koło PT TEPIS   Nieodżałowana wieloletnia Prezes Małopolskiego Koła TEPIS dr inż. Maria Metzler o powstaniu Koła napisała: „Początek Koła sięga odległych czasów, gdy jako tłumacz Sądu Wojewódzkiego w Krakowie, dowiedziałam się (…) o istnieniu organizacji zrzeszającej takich jak ja tłumaczy. Przechodząc do czynu, udałam się do Warszawy na Warsztaty przy Kawie (…) jesienią 1998 r., gdzie nastąpiło moje pierwsze spotkanie z Prezes TEPIS, Panią Danutą Kierzkowską, która uznała, że dobrze byłoby przeszczepić idee TEPIS do Krakowa”. W konsekwencji w Krakowie odbyło się „pierwsze spotkanie przyszłych Tepisjan”, a uczestniczyli w nim również obecni wiceprezesi Koła. Formalnie Małopolskie Koło TEPIS (MKT) zostało powołane 24 maja 1999 r., a pierwsze „Warsztaty Tłumaczy Praktyków” odbyły się 10 czerwca 1999 r. w Collegium Paderevianum. Małopolskie Koło TEPIS od prawie dwudziestu lat aktywnie działa na rzecz środowiska tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych. W ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych organizujemy cieszące się uznaniem szkolenia i warsztaty. Jako…