Małopolskie


Szkolenia organizowane przez Koło

Wspólne zwiedzanie „Domu pod Globusem” na rogu ulic Długiej i Basztowej w Krakowie w dniu 19 kwietnia 2024 r. Ta słynna krakowska kamienica jest na co dzień niedostępna dla zwiedzających. Dzięki inicjatywie p. Marty Czyżewskiej, Prezes PT Tepis, Wydawnictwo Literackie pokazało nam Dom pod Globusem ze słynną Salą Mehofferowską i wieżą zegarową. Noworoczne spotkanie Małopolskiego Koła TEPiS W piątek, 19 stycznia 2024 r., w restauracji Smak Ukraiński w Krakowie odbyło się noworoczne spotkanie MK TEPiS, w którym uczestniczyły 24 osoby, w tym Prezes PT TEPiS, Pani Marta Czyżewska, Sekretarz generalny PT TEPiS, pani Krystyna Kołodziej, członkinie Sądu Koleżeńskiego i Rady Naczelnej: Anna Halczak i Urszula Deja, a także Zarząd MK Tepis w osobach: Monika Mostowy –Prezes MK Tepis, Anna Labe i Zofia Wisłocka – Wiceprezeski MK Tepis. Uczestnicy podkreślali jak ważna i cenna jest dla nich możliwość kontaktu bezpośredniego z koleżankami i kolegami po fachu. Spotkanie było okazją do wymiany…

Koło o sobie

Małopolskie Koło PT TEPIS Nieodżałowana wieloletnia Prezes Małopolskiego Koła TEPIS dr inż. Maria Metzler o powstaniu Koła napisała: „Początek Koła sięga odległych czasów, gdy jako tłumacz Sądu Wojewódzkiego w Krakowie, dowiedziałam się (…) o istnieniu organizacji zrzeszającej takich jak ja tłumaczy. Przechodząc do czynu, udałam się do Warszawy na Warsztaty przy Kawie (…) jesienią 1998 r., gdzie nastąpiło moje pierwsze spotkanie z Prezes TEPIS, Panią Danutą Kierzkowską, która uznała, że dobrze byłoby przeszczepić idee TEPIS do Krakowa”. W konsekwencji w Krakowie odbyło się „pierwsze spotkanie przyszłych Tepisjan”, a uczestniczyli w nim również obecni wiceprezesi Koła. Formalnie Małopolskie Koło TEPIS (MKT) zostało powołane 24 maja 1999 r., a pierwsze „Warsztaty Tłumaczy Praktyków” odbyły się 10 czerwca 1999 r. w Collegium Paderevianum. Małopolskie Koło TEPIS od prawie dwudziestu lat aktywnie działa na rzecz środowiska tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych. W ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych organizujemy cieszące się uznaniem szkolenia i warsztaty. Jako prelegentów…