APEL O SOLIDARNOŚĆ ZAWODOWĄ

W związku z doniesieniami o propozycjach organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości negocjowania z tłumaczami przysięgłymi stawek ustanowionych przez Ministra Sprawiedliwości (patrz przykład), prezes PT TEPIS wystosował przeciwko takim praktykom protest (patrz tekst pisma), ostro je potępiając i przesyłając pismo do wiadomości Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych i Krajowej Rady Sądownictwa. Rada Naczelna PT TEPIS zwraca się niniejszym z apelem do wszystkich tłumaczy przysięgłych o solidarność zawodową, aby nie podejmowali współpracy z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości na warunkach urągających godności tłumacza przysięgłego, czyli poniżej stawek przewidzianych jednoznacznie przez prawo, które w odniesieniu do zleceń sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej nie podlegają regułom wolnego rynku i jakimkolwiek negocjacjom zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Przyjęcie takiej propozycji byłoby naruszeniem zasad etyki zawodowej określonych w § 1 i § 12 Kodeksu tłumacza przysięgłego stworzonego we współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości RP.


Comments are closed