LIST OTWARTY DO MS

Uczestnicy Krajowego Forum Tłumaczy Przysięgłych uchwalili podczas obrad w dniu 10 marca 2012 r. List otwarty do Ministra Sprawiedliwości. Treść tego listu znajduje się tutaj


Comments are closed