NOWELIZACJA PRZEPISÓW DOT. ZWROTU KOSZTÓW

W dniu 5 listopada br. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 sierpnia 2012 r. zawierająca bardzo korzystne dla tłumaczy postanowienia dotyczące zwrotu kosztów w przypadku wykonywania czynności na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Tekst ustawy znajduje się tutaj…


Comments are closed