STANOWISKO WS. DEREGULACJI DOSTĘPU DO ZAWODU TP

Rada Naczelna uchwaliła 5 listopada 2012 r. tekst stanowiska, które zajmuje w związku z opracowywaniem nowelizacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego mającej na celu deregulację dostępu do tego zawodu. Pełny tekst stanowiska znajduje się tutaj…


Comments are closed