Badanie ankietowe FIT

Weźmy udział w pożytecznym dla nas badaniu ankietowym przesłanym nam przez Międzynarodową Federację Tłumaczy FIT, której PT TEPIS jest członkiem. Badanie, opracowane przez Uniwersytet Nauk Stosowanych w Zurychu, dotyczy ergonomii warunków pracy tłumacza. Oto link: wersja angielska.

Badanie jest dostępne w sześciu językach.

English survey: http://gibbon.zhaw.ch/limesurvey/index.php/478455/lang-en
German survey (Deutsch): http://gibbon.zhaw.ch/limesurvey/index.php/478455/lang-de
French survey (Français): http://gibbon.zhaw.ch/limesurvey/index.php/478455/lang-fr
Italian survey (Italiano): http://gibbon.zhaw.ch/limesurvey/index.php/478455/lang-it
Spanish survey (Español): http://gibbon.zhaw.ch/limesurvey/index.php/478455/lang-es
Portuguese survey (Português): http://gibbon.zhaw.ch/limesurvey/index.php/478455/lang-pt


Comments are closed