Pożegnanie Tomasza Borkowskiego

W dniu 25 stycznia 2022 r. opuścił nas przedwcześnie Kolega Tomek Borkowski w wieku 46 lat, osierocając dzieci, osamotniając matkę i żonę. Rodzina liczyła się z Jego odejściem po nieszczęśliwym upadku, reanimacji i długotrwałej śpiączce, do końca nie tracąc nadziei na cud przebudzenia się.

Tomasz był ambitnym tłumaczem i terminologiem, doktorem n. hum. w zakresie językoznawstwa, współtwórcą zbioru terminologii prawnej PolTerm umieszczonej w zasobach EuroTermBanku, autorem „Polsko-angielskiego słownika terminów prawnych PolTerm z definicjami”, terminologiem i redaktorem zbioru prawa polskiego pt. „The Polish Law Collection” i wieloletnim współpracownikiem Wydawnictwa Translegis.

Zapamiętamy Tomka jako wybitnego profesjonalistę i uczynnego Kolegę, z którego dorobku będziemy zawsze dumni.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 8 lutego, o godz. 13.00 w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarz Stare Powązki, wejście VI bramą, o godz. 14.30.

Rodzinie Tomasza składamy wyrazy serdecznego współczucia

PrzyjacielePożegnanie Pani Prof. Barbary Kielar

Prof. Barbara Kielar

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że PROFESOR BARBARA ZOFIA KIELAR, wybitny translatoryk, nestor teorii tłumaczenia prawniczego, naukowy opiekun czasopisma Lingua Legis w latach 1994-2014 oraz Przyjaciel i Członek Honorowy PT TEPIS, zmarła 15 czerwca 2021 r. w Warszawie.

Po uroczystości pożegnania odprowadzenie Prochów do grobu rodzinnego na Cmentarzu Powązkowskim  odbyło się w gronie najbliższych krewnych 8 lipca 2021 r.

 

Zachowamy na zawsze Panią Profesor we wdzięcznej pamięci.

Rada Naczelna PT TEPIS