Spotkanie 5 lutego 2015 r.

W dniu 5 lutego 2015 r. prezes Zofia Rybińska i wiceprezes Joanna Miler-Cassino oraz zaproszony przez Naczelnika Wydziału Tłumaczy Przysięgłych Bolesława Cieślika przedstawiciel STP i jednocześnie członek PT TEPIS, Artur Kubacki uczestniczyli w zorganizowanym z inicjatywy PT TEPIS spotkaniu z Zastępcą Dyrektora Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Karolem Dałkiem i Naczelnikiem Wydziału Tłumaczy Przysięgłych Bolesławem Cieślikiem w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Spotkanie dotyczyło omówienia możliwości powołania proponowanego (pismem z dnia 14 listopada 2014 r.) przez PT TEPIS zespołu roboczego ds. Tłumaczy Przysięgłych, w tym głównie ds. nowelizacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz przepisów wykonawczych do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Przedstawiciele MS widzą zasadność utworzenia takiego zespołu ze względu na szereg spraw, które wymagają rozwiązania po 10 latach stosowania uztp.

O dalszym postępie rozmów będziemy informować na bieżąco.


Comments are closed