Telegram TEPIS nr 6

Warszawa, 16 marca 2015 r.

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie PT TEPIS!
Pragnę poinformować o decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości ws. powołania zespołu roboczego, który zajmie się problematyką tłumaczy przysięgłych. Zarządzenie o powołaniu tego zespołu zostanie wydane po zgłoszeniu kandydatur przez wszystkie zaproszone organizacje i instytucje. Głównym celem działań tego zespołu będą: przegląd i ocena funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz innych przepisów dotyczących tłumaczy przysięgłych, wypracowanie jednolitej interpretacji obowiązujących norm, a także – jeżeli okaże się to konieczne – przedstawienie projektów nowelizacji obowiązujących aktów prawnych.

Cieszy nas bardzo ta wiadomość, ponieważ nasze Towarzystwo długo zabiegało o utworzenie tego zespołu. Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzegło potrzebę powołania zespołu dopiero po spotkaniu z Zastępcą Dyrektora Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Karolem Dałkiem i Naczelnikiem Wydziału Tłumaczy Przysięgłych Bolesławem Cieślikiem, które odbyło się 5 lutego br., w którym to spotkaniu uczestniczyłam wraz z wiceprezes Joanną Miler-Cassino oraz zaproszonym przez Naczelnika Wydziału Tłumaczy Przysięgłych przedstawicielem STP i jednocześnie członkiem PT TEPIS Arturem Kubackim.

Aby lepiej poznać Państwa oczekiwania, w imieniu Rady Naczelnej zapraszam wszystkich Członków PT TEPIS do zgłaszania do 10 kwietnia br. konstruktywnych uwag do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz propozycji jej zmian.

Z serdecznymi tepisjańskimi pozdrowieniami,
Zofia Rybińska

prezes


Comments are closed