Telegram TEPIS nr 26/IX/2017

Warszawa, 12 września 2017 r.
Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie PT TEPIS!
Na podstawie § 18.4 Statutu PT TEPiS, w imieniu Rady Naczelnej zapraszam na X Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS, które Rada Naczelna, zgodnie z uchwałą RN nr 109/IX/17, zwołuje na dzień 21 października 2017 r. o godz. 17.30 w auli Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2/8.
Załączam stosowne Zawiadomienie i Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia.

Proszę o odwiedzanie strony internetowej Towarzystwa, www.tepis.org.pl, aby Państwo mogli zapoznać się z materiałami, które będą sukcesywnie tam zamieszczane.
Proszę również o zgłaszanie kandydatur
do władz Towarzystwa i przesyłanie wniosków pod obrady X Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPiS na stosownym formularzu, który zostanie zamieszczony wkrótce na stronie Towarzystwa.

Wspólnie z Członkami
Rady Naczelnej liczę na Państwa udział w Walnym Zgromadzeniu, abyśmy nie tylko wybrali władze X kadencji, ale także mogli porozmawiać o sprawach ważnych dla nas wszystkich i przyszłości Towarzystwa.

Z pozdrowieniami

Zofia Rybińska
prezes

prezes@prezes.org.pl;
www.tepis.org.pl


Dodaj komentarz