Walne Zgromadzenie 21.10.2017

21 października 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS

Dokumenty Walnego Zgromadzenia:
Regulamin WZ
Porządek obrad X Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS
Zgłoszenie wniosku pod obrady X Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS
Sprawozdanie Rady Naczelnej IX Kadencji z działalności
Projekt zmian Statutu
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Sprawozdanie Sadu Koleżeńskiego


Dodaj komentarz