Spotkanie ze Związkiem Zawodowym Tłumaczy Przysięgłych w Polsce

Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych w Polsce przyjął zaproszenie Rady Naczelnej TEPIS na spotkanie. W dniu 21 lutego br. przedstawiciele PT TEPIS spotkali się z zarządem Związku Zawodowego w osobach Wiceprzewodniczącego Związku Jana Bukowskiego oraz Anety Troost w celu znalezienia pól współpracy z korzyścią dla całej grupy zawodowej. Mamy nadzieję na konstruktywną współpracę oraz wsparcie ze strony Związku Zawodowego dla dotychczasowych inicjatyw Stowarzyszeń.


Dodaj komentarz