Pierwsze wybory nowych Zarządów Kół PT TEPIS już za nami !

Gratulujemy pani Katarzynie Biernackiej-Licznar, od 12.05.2021 prezes Dolnośląskiego Koła PT TEPIS!

Gratulujemy pani Beacie Sadziak, od 12.05.2021 prezes Zagranicznego Koła PT TEPIS!

KołoData i godzinaMiejsce
Dolnośląskie Koło  PT TEPIS12 maja 2021 r. (środa), godz. 19.00online/ZOOM
Zagraniczne Koło PT TEPIS  12 maja 2021 r. (środa), godz. 20.00online/ZOOM
Wielkopolskie Koło PT TEPIS14 maja 2021 r. (piątek), godz. 17.00online/ZOOM
Górnośląskie Koło  PT TEPIS14 maja 2021 r. (piątek), godz. 18.00online/ZOOM
Zachodniopomorskie Koło PT TEPIS14 maja 2021 r. (piątek), godz. 19.00online/ZOOM
Małopolskie Koło PT TEPIS14 maja 2021 r. (piątek), godz. 20.00online/ZOOM
Podlaskie Koło PT TEPIS 20 maja 2021 r. (czwartek), godz. 17.00Białystok, ul. Wierzbowa 3d

W czasie trwania zebrania Członkowie będą mieli jeszcze możliwość bezpośredniego zgłoszenia kandydatury do Zarządu! Porządek obrad przewiduje m.in. krótkie sprawozdanie z działalności ustępujących zarządów Kół oraz – w trybie tajnym – wybory prezesa oraz członków Zarządu. Funkcje członków Zarządu zostaną rozdzielone wewnętrznie.

Najpóźniej na dzień przed terminem Walnego Zebrania Członkowie, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa, otrzymają z Biura PT TEPIS linki do Zebrań. Członkowie Koła Podlaskiego otrzymają informację potwierdzającą Zebranie w formie stacjonarnej.


XI Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS

W dniu 5 marca 2021 roku Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, któremu przewodniczył  mec. Paweł Gugała, udzieliło absolutorium ustępującej Prezes i Radzie Naczelnej, a także wybrało na funkcję prezesa XI kadencji dr Martę Czyżewską oraz nową Radę Naczelną w następującym składzie: Urszula Deja, Marek Kądzielski, Krystyna Kołodziej, Paulina Leśniak, dr hab. Aleksandra Matulewska,  Dominik Mikołajczyk, dr Magda Olesiuk-Okomska, Janusz Poznański, dr Edward Szędzielorz oraz Wojciech Wołoszyk. Do Sądu Koleżeńskiego XI kadencji weszli: Joanna Miler-Cassino, Anna Halczak, dr Ewa Kościałkowska-Okońska oraz Witold Wójcik. W skład Komisji Rewizyjnej XI kadencji weszli: Lidia Jurek, Anna Michalska i dr Mieczysław Żochowski. Pani Zofia Rybińska, Prezes IX i X kadencji, otrzymała zaszczytny tytuł Prezesa Honorowego PT TEPIS.

Pani Prezes IX i X kadencji,  Członkom Rady Naczelnej, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego minionej kadencji składamy podziękowania za wytężoną pracę i aktywność na rzecz środowiska tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych!  Wszystkim nowo wybranym Członkom gratulujemy i życzymy wytrwałości, pomysłów i dużo pozytywnej energii!


Kolejne wspólne pismo stowarzyszeń do Ministra Sprawiedliwości

Kolejna inicjatywa  PT TEPIS spotkała się z uznaniem wszystkich stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy przysięgłych zwróciły się do Ministra Sprawiedliwości  o podjęcie stosownej inicjatywy legislacyjnej  dot. przepisów zapewniających ochronę tytułu zawodowego „tłumacz przysięgły“ oraz nazwy „kancelaria/biuro tłumacza przysięgłego” pismo z dnia 22.02.2021