Pismo PT TEPIS, STP, BST i LST

PT TEPIS opracował kolejne pismo, do którego dołączyły jako sygnatariusze STP, BST i LST. W piśmie  zwracamy się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o długo oczekiwaną odpowiedź dotyczącą projektu zmian rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzeń za czynności tłumacza przysięgłego oraz o podjęcie bezzwłocznej decyzji w sprawie waloryzacji i podwyżki wynagrodzeń, o które staramy się od wielu lat.

Pismo stowarzyszeń do MS 1.10.2018


Comments are closed