TELEGRAM TEPIS 14/X/2019

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie PT TEPIS!
Z ogromną przyjemnością informuję, że Rada Naczelna podjęła uchwałę o wydrukowaniu Kodeksu zawodowego tłumacza przysięgłego (KZTP) i przekazaniu każdemu P.T. Członkowi Towarzystwa TEPIS egzemplarza tej publikacji. Pragnę także przypomnieć, że KZTP jest opublikowany w wersji elektronicznej na stronie internetowej Towarzystwa.

Biuro Towarzystwa rozpocznie wysyłkę na podany nam przez Państwa adres. Gdyby uległ on zmianie, prosimy o podanie aktualnego adresu na adres mailowy Biura tepis@tepis.org.pl.

Z pozdrowieniami

W imieniu Rady Naczelnej
Zofia Rybińska
prezes


Comments are closed