KONTYNUUJEMY ZWALCZANIE PRZETARGÓW NA TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE

W ślad za odpowiedzią Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, który podzielił opinię PT TEPIS oraz Grupy Inicjatywnej Organizacji Branżowych i Przedsiębiorców Branży Tłumaczeniowej o niedopuszczalności obejmowania reżimem ustawy – Prawo zamówień publicznych tłumaczeń poświadczonych na rzecz organów określonych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, w dniu 29 kwietnia br., w siedzibie PT TEPIS, odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli tej Grupy. W spotkaniu uczestniczyli członkowie PT TEPIS Pan mec. Paweł Gugała, Pani Anna Kotarska, Pan Wojciech Wołoszyk i prezes Zofia Rybińska. Zebrani przygotowali kolejne pismo do Prezes ZUS dołączając kopie pism, w tym m.in. Departamentu UZTP i opinię mec. Pawła Gugały.
O wcześniejszych działaniach PT TEPIS i Grupy Inicjatywnej pisaliśmy link do strony


Comments are closed