Życzenia dla PT TEPIS

Z okazji 29-lecia PT TEPIS otrzymaliśmy życzenia od Prezes Honorowej dr Danuty Kierzkowskiej, które publikujemy: TEPIS 29
W imieniu Członków i Władz Towarzystwa Prezes Honorowa otrzymała, jak co roku, kwiaty z życzeniami.


Comments are closed