Stanowisko PT TEPIS w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

Przesłaliśmy do Ministerstwa Sprawiedliwości stanowisko Rady Naczelnej PT TEPIS w ramach konsultacji w sprawie projektu rozporządzenia zmieniajacego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.


Comments are closed