Pismo do Ministra Sprawiedliwości

PT TEPIS zapytało  Ministra Sprawiedliwości o planowany termin złożenia
podpisu pod nowelą rozporządzenia, do projektu którego Towarzystwo
ustosunkowało się 8 lipca br., a także o termin ogłoszenia rozporządzenia.


Comments are closed