Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na pismo  PT TEPIS  z dnia 30 stycznia 2020 r.,  z wnioskiem o waloryzację stawek wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego


Comments are closed