TELEGRAM TEPIS 30/X/2020

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Członkowie PT TEPIS!

Pragnę Państwa poinformować, że rozumiejąc trudną sytuację, w której znaleźliśmy się z powodu pandemii  i w związku ze znacznym zmniejszeniem możliwości zarobkowych wielu tłumaczy, Rada Naczelna postanowiła utrzymać do końca 2020 roku obniżoną składkę członkowską w wysokości 200 zł.

Rada Naczelna najchętniej zaproponowałaby większą zniżkę, ale – sami Państwo rozumieją – musimy i chcemy utrzymać Towarzystwo w tej trudnej sytuacji, aby nadal móc wspierać Państwa, odpowiadać na wszelkie pytania, stwarzać możliwości dla doskonalenia zawodowego i kontynuować działania zmierzające do poprawy sytuacji tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych.   

Dziękujemy wszystkim, którzy już wpłacili składkę i wspierają działania PT TEPIS.

Przypominamy, że osoby, które ukończyły 70 rok życia, mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek.

Z życzeniami zdrowia i nadziei na szybki powrót normalnego życia!

Zofia Rybińska

prezes


Comments are closed