Wspólna inicjatywa stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy

Z inicjatywy  PT TEPIS wszystkie stowarzyszenia zrzeszające tłumaczy zwróciły się do Premiera, Ministra Zdrowia i Ministra Sprawiedliwości o uwzględnienie tłumaczy przysięgłych w rozporządzeniu regulującym drugi etap szczepień przeciwko koronawirusowi COVID -19, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie tłumaczy podczas wykonywania czynności tłumacza przysięgłego.

Pismo do Premiera Pismo do Ministra Zdrowia Pismo do Ministra Sprawiedliwości


Comments are closed