Szkolenie „Juristische Fachübersetzung – Verträge im Rechtsverkehr“ (online)

Szkolenie dedykowane jest tłumaczom języka niemieckiego, w tym osobom, które w szczególności zajmują się przekładem dokumentów prawniczych lub chcą rozwijać specjalistyczny język prawniczy oraz kandydatom przygotowującym się do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

W ramach szkolenia przybliżone zostaną praktyczne zagadnienia i problemy z praktyki prawniczej oraz tłumaczeniowej w zakresie prawa umów, a także słownictwo występujące w aktach prawnych, autentycznych dokumentach prawniczych oraz obrocie prawno-gospodarczym, co pozwoli poznać język stosowany w praktyce.

Szczegółowe informacje i program szkolenia

Termin szkolenia:

– I blok – 11.09.2021 r. (sobota), godz. 10:00-13:15

– II blok – 18.09.2021 r. (sobota), godz. 10:00-14:15

Koszt szkolenia: dla członków PT TEPIS: 350 zł; dla członków stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy oraz studentów i słuchaczy podyplomowych studiów translatorycznych: 400 zł; dla osób niezrzeszonych: 450 zł (szkolenie zewnętrzne)

Minimalna liczba uczestników: 8 osób (limit miejsc: 15 – decyduje kolejność zgłoszeń)

Przyjmowanie zapisów: do 03.09.2021 r.

Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez e-mail: fachsprache.jura@gmail.com Po zakończeniu szkolenia możliwość uzyskania certyfikatu.


Comments are closed