Wyrażamy solidarność z narodem ukraińskim

Wyrażamy solidarność z narodem ukraińskim oraz naszymi koleżankami i kolegami tłumaczami języka ukraińskiego.

Dzisiaj wszyscy jesteśmy z Wami myślami 🇺🇦

Проявляємо свою солідарність з Українським Народом і нашими колегами перекладачами української мови

Сьогодні ми всі подумки з Вами 🇺🇦


Comments are closed