Odpowiedzi na pisma ws. stawek wynagrodzeń TP

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że mamy pierwsze efekty akcji mailingowej z listopada 2022r. Do osób biorących udział w akcji zaczynają spływać odpowiedzi z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ponadto w zeszłym tygodniu otrzymaliśmy odpowiedź od p. Karola Dałka, Zastępcy Dyrektora Departamentu Wydziałów Prawniczych MS, w odpowiedzi na kierowane przez nas pisma w sprawie podwyżek stawek za tłumaczenia wykonywane na zlecenie OWS i OŚ.

Pismo MS z dn. 03.02.2023

Deklaracje ze strony MS przyjmujemy za dobrą monetę, chociaż ze zdziwieniem czytamy w piśmie, że „Minister Sprawiedliwości nie ma pełnego wpływu na poziom wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.”

Walka o stawki trwa dalej. TEPIS pozostaje czujny i trzyma rękę na pulsie. Podejmujemy kolejne kroki w sprawie urealnienia stawek – informacje wkrótce.


Comments are closed