Propozycja MS ws. zmian stawek za tłumaczenia poświadczone! Czekamy na Państwa opinie!

23 czerwca 2023 r. otrzymaliśmy do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania za czynności tłumacza przysięgłego z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag. Do 30 czerwca 2023 r. czekamy na Państwa uwagi, które – wraz z innymi stowarzyszeniami – chcemy opracować i przekazać do Ministerstwa. Projekt zmian znajduje się tu.


Comments are closed